Odbiór opon samochodowych

Utylizacja opon ciężarowych i osobowych najczęściej odbywa się w oparciu o metody tzw. odzysku energetycznego i termicznego przekształcania, choć zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami powinniśmy dążyć do procesu przetwarzania dzięki któremu rozdrobnienie i kolejne procesy obróbki pozwolą na powrót opon do gospodarki jako pełnowartościowych granulatów. Ta ostatnia metoda unieszkodliwiania opon to recykling – powtórne wykorzystanie odpadu do wytworzenia nowego produktu. Recykling opon ciężarowych to z kolei najpopularniejsza metoda ich przetwarzania. Odbieramy zużyte opony samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych celem poddania ich jednemu z procesów odzysku lub recyklingu. Wszystkie opony muszą być całe i spełniać łącznie następujące kryteria:

  • nie mogą być zanieczyszczone innymi rodzajami odpadów,
  • nie mogą posiadać wysokości większej niż 120 cm i szerokości większej niż 40 cm,
  • muszą się toczyć; opony tym samym nie mogą być przecięte i po tzw. wystrzale.

Odnośnie spraw organizacyjnych zakładamy, że załadunek następuje przy pomocy Państwa personelu po uprzednim ustaleniu terminu odbioru. Odbiór opon ciężarowych, dostawczych i osobowych oraz jego organizacja tj. zagwarantowanie transportu, w tym koszty transportu, rozładunku oraz unieszkodliwienia, są po stronie Odbiorcy. Odpad odbieramy najczęściej pojazdami z „ruchomą podłogą”.

Współpracujemy tylko z przewoźnikami posiadającymi wszelkie zezwolenia transportowe i środowiskowe oraz zarejestrowanymi w BDO. Odbieramy wyłącznie ilości całosamochodowe (ok. 10 ton masy ładunku). W wyjątkowych przypadkach możliwy jest transport własny klienta.


Masz zużyte opony? Zadzwoń: 605-221-388! Działamy w całym kraju.

utylizacja opon samochodowych