Utylizacja odpadów gumowych

Pośredniczymy w obrocie i kojarzymy posiadaczy odpadów gumowych i podmioty zajmujące się ich przetwarzaniem najczęściej w procesach termicznego przekształcania i odzysku energetycznego. Współpracujemy z największymi recyklerami w kraju.

  • zajmujemy się odbiorem gąsienic pokrytych gumą,
  • odbieramy odpady gumowe poprodukcyjne,
  • organizujemy odbiór opon rolniczych i ponadnormatywnych (pow. 120 cm wysokości),
  • a także zapewniamy unieszkodliwienie innych odpadów gumowych.

Odbiór oraz utylizacja odpadów gumowych w kodach: 070280, 070299, 160103, 191204 i wielu innych.

Zachęcamy do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań.